Medicinsk Laserbehandling ”LLLT”

Boka din behandling i KVÄNUM

Man kan behandla de många former av smärta och inflammation samt de flesta typer av skador genom att laserljuset påskyndar läkningsprocesser. Detta gör att det finns många problem som kan behandlas. Akuta skador är i regel lättare att få snabb effekt på än kroniska, långvariga skador. Det har ingen större betydelse om man är ung eller gammal.

En laser är en ljuskälla – en lampa, om man så vill. Lasrar producerar synligt eller osynligt ljus. Egenskaper hos laserljus är unika i jämförelse med alla andra former av ljus. Redan 1968 publicerades forskning som visar att vissa former av laserljus kan påverka smärta och läkning hos människa och djur. Internationellt kallas denna behandlingsmetod Low Level Laser Therapy (LLLT). De medicinska lasrarna bränner inte och ljuset är helt ofarligt.