Handdesinfektion, Lavendel 250 ml

95.00 kr

En återfuktande handdesinfektion.

I lager

Artikelnr: 20220384 Kategori: Taggar: , ,

Beskrivning

En återfuktande handdesinfektion som är effektiv mot bakterier och virus. 75 % alcohalt. Med doft av lavendel och apelsin.
Förpackning: Flaska 250 ml med pump.
Innehåll: Etanol, vatten, glycerin, lavendelolja, apelsinolja, naturlig parfym
Fara:
Mycket brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser