Magnetsmycken

Fakta om magneter 

Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. För regelbundet bruk rekommenderas inte starkare magneter än 2500 Gauss.

Den osynliga kraften

Användandet av magneter för att förbättra sin hälsa är inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och det finns många böcker, dokument och forskningsrapporter skrivna av läkare och forskare.

Livet på jorden har utvecklats under påverkan av jordens magnetfält. Vi är helt omgivna av magnetism. Vår kropp, varje organ och de miljoner celler som bildar våra organ är omgivna av ett elektriskt laddat fält. Bildandet av celler, vävnadernas funktion och livet självt kontrolleras av interna magnetiska fält. Under sjukdom ändras dess elektromagnetiska värden som lyckligtvis kan återställas eller åtminstone förbättras genom applikation av magneter på, eller magnetströmmar genom kroppen.

Den moderna forskningen i Japan, som är ledande inom magnetforskning och tillverkning, identifierade i slutet på 50-talet genom Kyoichi Nakagawa M.D. att den naturliga jordmagnetismen hade minskat med 50% under de senaste 500 åren. Detta har resulterat i att miljontals människor får leva med krämpor som t.ex. värk i axlar och rygg, huvudvärk, stress, sömnsvårigheter, ischias, dålig blodcirkulation, förstoppning, stelhet i lederna, trötthet, muskelspänningar m.m. Magnetterapi har visat sig kunna hjälpa många av de människor som lider av dessa besvär. Därför har denna alternativmetod kommit att bli en av de mest använda och uppskattade alternativbehandlingar runtom i världen.

I USA har FDA (motsvarigheten till vår socialstyrelse) godkänt magnetterapi för att påskynda läkning av benbrott. Den 5 februari 1982 publicerade den amerikanska läkartidningen ²JAMA² en artikel avseende ett försök med 1000 oläkta benbrott, av dessa normalt hopplösa fall läktes 77% med magnetterapi !

Är det en säker behandlingsmetod ?

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade 1987 en undersökning som visade att magneter med rätt styrka, polarisering och intensitet inte hade någon negativ inverkan på människokroppen.

Det har inte funnits någon vetenskaplig förklaring varför magneter fungerar så bra trots att deras hälsoförbättrande egenskaper var väl dokumenterade. Magnetterapi har använts i NASA´s rymdprogram. När de första astronauterna återvände till jorden kände de sig svaga, hade låga kalciumvärden och hade svårt att gå, vilket berodde på att man befunnit sig utanför jordens magnetfält. Efter det att man monterat in magneter i rymdkapslarna försvann detta fenomen omedelbart. NASA´s rymd-forskning och annan intensiv forskning plus 10 000-tals tester i många länder har bidragit till att förstå magnetismens fysiologi i samband med god hälsa och läkning.

Magnetterapi är en oblodig behandlingsform med hög resultatprocent, ger inga bieffekter eller negativa verkningar. Den spelar en viktig roll genom att förebygga och behandla många kroniska sjukdomar.

Observera att det inte är magneter eller magnetfält som är läkande utan det är de förutsättningar som dessa skapar som får kroppen själv att läka sjukdomar, minska värk, öka prestationen och sova bättre.

Magnetterapi vid värk

Eftersom ett magnetfält ökar cirkulationen i levande vävnader är det ett utmärkt medel mot praktiskt taget alla former av värk. Värk är en signal genom nerverna att något är på tok.

I de flesta fall orsakas nervretningen på kemisk väg. Ett typfall är sk. träningsvärk som består av mjölksyrekoncentrationen i musklerna. Nerverna reagerar på översyrligheten och ger en signal till hjärnan och vi får en upplevelse av smärta. Ett magnetfält i det smärtsamma området leder till ökad cirkulation så att mjölksyran avlägsnas varpå smärtan försvinner.

Ryggskott innebär att en kota kommer ur läge. Då spänns vävnaderna så att mekanisk retning leder till smärtförnimmelse. Därvid utlöses som regel kramper i det drabbade området. Dessa kramper medför att avfallsprodukter ­ bl.a. mjölksyra stannar kvar och irriterar nerverna. Vid magnetbehandling ökar cirkulationen så att avfalls produkterna förs bort och smärtan minskar. Därvid avtar och upplöses också kramperna i området.

Hur fungerar magnetterapi ?

I ett magnetfält rör sig elektroner med en enorm hastighet och skapar vibrationer som påverkar kroppens biokemiska processer. Alla celler i människokroppen är elektriskt laddade, innanför cellmembranet är den negativ (-) och utanför positiv (+).

Magneter påverkar människans elektriska fält och får cellerna att arbeta med större kapacitet. För att cellerna skall arbeta optimalt är det viktigt med ett konstant tillflöde av syre och näring och att kroppens slaggprodukter snabbt avlägsnas.

Genom magnetbehandling ökar blodcirkulationen och därigenom syre- och näringsdistributionen, mjölksyror minskar, smärta och värk försvinner.

Under lång tid har man sett kemiska hjälpmedel som allena rådande då det gäller att bota och utrota sjukdomar eller för att upprätthålla en god hälsa. Övertro på läkemedel har gjort att vi ofta tappat kontakten med det naturliga. Många av oss mår dåligt eller har ont utan att man kan finna någon egentlig bakomliggande orsak. Nedan ger vi svar på de vanligaste frågorna. De berör alla som vill uppnå eller bevara en god hälsa.

Varför behöver vi magnetism?

Människor, växter och djur behöver magnetism för att överhuvudtaget kunna leva. Jordens egen magnetism har minskat med 50% under de senaste 500 åren, vilket innebär att vi som människor utsätts för mindre jordmagnetism än tidigare. Detta är enligt modern japansk forskning en av orsakerna till att vi i större utsträckning än tidigare drabbas av vissa sjukdomar och besvär. Det är här magnetbehandling kommer in som terapeutisk metod.

Hur fungerar magnetterapi?

Alla celler i kroppen är elektriskt laddade. En frisk cell har en negativ laddning (-), miljön utanför cellen är positivt laddad (+). Magneter påverkar människans elektriska fält och får cellerna att arbeta med större kapacitet. Genom magnetbehandling ökar blodcirkulationen (genom järnhalten) och därigenom syre- och näringsdistributionen.

Vad är magnetterapi bra för?

En bra blodcirkulation är viktig för god hälsa. Mycket goda resultat har uppnåtts vid värk i axlar, rygg och armar, reumatism, ischias, stress, astma, sömnsvårigheter, förstoppning, likgiltighet, whiplashskada, musarm och många, många fler åkommor.

Finns det några biverkningar?

Generellt är bieffekterna minimala. Inledningsvis kan vissa personer känna en lätt yrsel, obehagskänsla eller trötthet. I vissa fall upplevs dessa symtom tills en anpassning av de magnetiska fälten etablerats. Symtomen är ofta mer vanliga hos kvinnor än hos män. Om obehag upplevs, bör man ta av magneten eller magneterna och åter sätta på vid ett senare tillfälle, under en kortare period inledningsvis. Detta för att successivt låta kroppen anpassa sig till det magnetiska fältet.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på?

Magnetterapi är ej lämpligt:

  • När man är gravid
  • Efter bypass operation
  • Om man bär pacemaker
  • Om man har artificiella leder

Är magnetterapi en helt ny alternativ behandling?

Användandet av magneter för att förbättra hälsan är absolut inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och fortfarande framkommer nya rön om fördelarna med och omfattningen av magnetterapi som en ofarlig, kompletterande metod för läkning.

Magnetterapi har, som många andra alternativa behandlingar, tyvärr mötts av mycket skepsis och setts i många ögon som hokus pokus.

Vi är väl medvetna om behovet av luft, vatten och mat, men behovet av jord-magnetism blev definitivt bekräftat av NASA. Detta när de första astronauterna återvänt till jorden, svaga och urlakade.

Vad är Gauss?

Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. Tesla kommer av Nikola Tesla (1856-1943). 1 Tesla T motsvarar 10 000 Gauss. Följaktligen är 200 Gauss detsamma som 20 mT (mikrotesla).

För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. Som jämförelse är jordens naturliga magnetfält ca 1/2-1 Gauss och en vanlig kylskåpsmagnet ca 10 Gauss.

Vad är elektromagnetiska fält om man jämför med magnetiska fält från permanenta läkemagneter?

Vår mänskliga kropp har helt naturliga och nödvändiga elektromagnetiska fält, där varje cell har sin egen elektriska krets. Vid god hälsa har cellerna en naturlig laddning anpassat till jordens magnetfält. Konstgjorda elektromagnetiska apparaturer, radar, röntgen, kraftledningar etc., liknar vår kropps egna magnetiska utströmningar. De onaturliga magnetiska fälten disorienterar våra kroppar och påverkar cellerna till att uppta sådana oförenliga fält, trots att vi underhåller våra kroppar med jordens naturliga magnetfält.

Magneter (som bl.a. påverkar kroppens blodcirkulation genom järnhalten, som nämnt tidigare) ger en konstant elektromotorisk kraft, vilken är kompatibel med vår egna kropps magnetiska fält. Vid kontakt med läkemagneter, effektiviseras strålningen och våra celler får hjälp med att komma tillbaka till en naturlig laddning i enhet med jordens naturliga magnetfält. Det ska klargöras, att magneter i sig själva inte läker, utan de stimulerar kroppens celler till bättre funktion och därmed självläkning!

Finns det någon statistik på om magnetterapi verkligen fungerar?

Magnetterapi har hjälpt vid ett otal fall där traditionell medicin inte fungerat. Forskning visar att 7 av 10 blir hjälpta av magneter, dvs. samma statistik som vid läkemedel, men beakta att det med magnetterapi inte finns några nämnvärda bieffekter jämfört med läkemedel (med undantag för det som nämnts tidigare, vg. se under biverkningar).

I människans stora eftersträvan att hitta ett universellt läkemedel som botar allt, finns denna alternativa behandling, dvs. magnetterapi. Djur och växter visar också en markant positiv förändring i kontakt med läkemagneter, vilket motsäger teorin om att det bara skulle handla om en sk. placebo-effekt.